| |

The Hawksworth Pin

The ninth design in the Thistle Pins series will need no introduction to Jags fans who are regulars at Petershill on Sunday afternoons. We are delighted to announce the launch of the Hawksworth Pin. Just over a year ago, Partick Thistle inducted Mhairi Hawksworth into the Jags Hall of Fame. Mhairi was the first member…

| | | | |

Thistle Pins: The Firhill Flyer

Bidh cuimhne mheasail aig cuid den luchd-taic againn air Thistle Pin na mìos seo. Air a’ mhìos seo, tha sinn a’ toirt urram do Iain Èàirdsidh MacCoinnich a rugadh air aon de na h-Eileanan an Iar, eilean ìosal, uaine Thiriodh. Chanadh mòran den luchd-taic gur e an cluicheadair a b’ fheàrr a bh’ againn a-riamh…